Obeceny zespół

 • Andrzej Detka
 • Dominik Plato
 • Iga Banaszkiewicz
 • Marcin Becla
 • Adam Detka
 • Michał Kielek
 • Alicja Król
 • Agnieszka Żółtak
 • Anna Nowak

 • Irena Detka
 • Marcin Wiączkowski
 • Mieczysław Barszcz
 • Tomasz Bernat
 • Bartłomiej Dziubek
 • Aneta Korus
 • Karol Saletra
 • Paula Pióro