O architekturze

Najcenniejsze w niej jest pozytywne oddziaływanie. Stworzenie szeroko rozumianego komfortu przestrzennego użytkownikowi i wszystkim potencjalnym odbiorcom. W drodze poszukiwań pomiędzy formą, funkcją, kontekstem urbanistycznym, a spełnieniem oczekiwań.

O profesji

Jeżeli to co robisz traktujesz serio. Jeśli w swoich poczynaniach dochodzisz tego, że permanentnie próbujesz organizować przestrzeń wokół siebie. Jeżeli w każdym drzewie i skrawku ziemi widzisz tło architektury lub jej tożsamość, a w ludziach jej potencjalnych i w dodatku zadowolonych użytkowników, to wówczas oprócz profesji możesz już chyba mówić o pasji.

O warsztacie

Przy nieskrępowanej wyobraźni w tworzeniu cyfrowe stanowiska projektowe, licencjonowane oprogramowanie 2D i 3D w znakomity sposób wpływają na efektywność, dokładność i terminowość opracowywanej dokumentacji. Naczelną dewizą w stosunku do siebie jest rzetelność i troska o estetykę i wysoki poziom techniczny projektowanej architektury. W stosunku do kontrahentów: terminowość, i solidne wywiązywanie się z powierzonych zadań. Wszystko to razem dobrze wpływa na schodzące z „desek” zakłady przemysłowe, obiekty biurowe, handlowe, szkolne, farmaceutyczne, ekspozycyjne, mieszkalne, usługowe, pływalnie sportowe i rekreacyjne, banki , uczelnie, rezydencje.